Nové minimálne odvody SZČO od 1.1.2016

  • Sociálne poistenie 142,20 EUR
  • Zdravotné poistenie 60,06 EUR

 

Nové minimálne odvody dobrovoľne poistenej osoby na dôchodkové a nemocenské poistenie a poistenie v nezamestnanosti 150,78 EUR.

Nové minimálne odvody na zdravotné poistenie samoplatiteľa (osoba, ktorá nie je zamestnancom, SZČO a neplatí za ňu poistné na zdravotné poistenie štát) 60,06 EUR.


Žiadne reakcie na "Nové minimálne odvody SZČO od 1.1.2016"