Mzdová agenda

  • výpočet miezd, odvodov a zrážok zo mzdy zamestnancov
  • zasielanie výplatných pások v papierovej alebo elektronickej forme (prostredníctvom zaheslovaných e-mailov)
  • príprava, spracovanie a zasielanie všetkých výkazov do Sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
  • príprava, spracovanie a zasielanie hlásení a prehľadov na daňový úrad
  • vypracovanie ročného zúčtovania preddavkov na daň zo závislej činnosti
  • vypracovanie potvrdení (potvrdenie o zamestnaní, potvrdenie o zrazených preddavkoch…)
  • agenda nových alebo odchádzajúcich zamestnancov (prihlášky a odhlášky do zdravotných poisťovní a Sociálnej poisťovne, potvrdenie o zdaniteľnej mzde, zápočet rokov, evidenčný list dôchodkového zabezpečenia…)
  • príprava a realizácia platieb (mzdy, odvody, dane, zrážky…)
  • komunikácia so Sociálnou poisťovňou, zdravotnými poisťovňami, daňovým úradom, zamestnancami…