2 results for tag: mzdy


Úľava na odvodoch pri dohode o brigádnickej práci študentov

Študent má možnosť úľavy na odvodoch pri dohode o brigádnickej práci študentov. Študent nie je dôchodkovo poistený (neplatí poistné), ak jeho mesačný príjem alebo priemerný mesačný príjem z tejto dohody nepresiahol 200 eur. Úľava na odvodoch však nie je automatická a študent musí uplatňovanie výnimky písomne oznámiť zamestnávateľovi. O výnimku žiada u zamestnávateľa na tlačive Oznámenie a čestné vyhlásenie k dohode o brigádnickej práci študentov. Študent informuje zamestnávateľa písomne aj v prípade, že výnimku si ďalej uplatňovať nechce. Ak má viacero dohôd o brigádnickej práci študentov, v ...

Do 15.2.2016 môže zamestnanec požiadať svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania dane

Každý zamestnanec s príjmami zo závislej činnosti (§5 ZDP), ktorého príjem za rok 2015 presiahol výšku 1901,67 EUR, si musí vysporiadať svoju daňovú povinnosť a to podaním daňového priznania k dani z príjmov FO alebo požiadaním zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania dane. Ak sa zamestnanec rozhodne, že požiada svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania dane, musí tak urobiť do 15.2.2016. Do tohto termínu je povinný k žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania predložiť všetky dokumenty, ktoré sú potrebné pre správne vyčíslenie jeho daňovej povinnosti. Zamestnanec ...