Spoločnosť SINERSA s.r.o. rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

Cenník

CENNÍK platný od 1.1.2020

Účtovná položka - podvojné účtovníctvo do 200 položiek mesačne ks 1,00  Položka MD/Dal
Účtovná položka - podvojné účtovníctvo od 201 do 400 položiek mesačne ks 0,90  Položka MD/Dal
Účtovná položka - podvojné účtovníctvo od 401 a viac položiek mesačne ks 0,80  Položka MD/Dal
Účtovná položka - naimporotvané z databázy klienta bez nutnosti dodatočných zmien ks 0,30  Položka MD/Dal
Mesačný paušál - podvojné účtovníctvo do 30 položiek paušál 40,00  Cena za účtovné položky 
Mesačný paušál - podvojné účtovníctvo do 50 položiek paušál 60,00  Cena za účtovné položky 
Mesačný paušál - podvojné účtovníctvo do 100 položiek paušál 100,00  Cena za účtovné položky
Mesačný paušál - podvojné účtovníctvo do 150 položiek paušál 150,00  Cena za účtovné položky 
Mesačný paušál - podvojné účtovníctvo do 200 položiek paušál 200,00  Cena za účtovné položky
Účtovná položka - jednoduché účtovníctvo - neplatca DPH ks 0,70  Každý riadok k peňažnom denníku, knihe pohľadávok a záväzkov
Účtovná položka - jednoduché účtovníctvo - platiteľ DPH ks 1,00  každý riadok k peňažnom denníku, knihe pohľadávok a záväzkov, v evidencii DPH...
Zaevidovanie počiatočných stavov z prevzatého účtovníctva - účtovná položka ks 1,00 
Zaevidovanie dlhodobého majetku do evidencie IM ks od 5,00 cena závisí od množstva položiek zaevidovaných na karte majetku
Kompletné spracovanie mzdovej agendy a dokumentácie osoba 12,00  Vrátane výkazov, zostáv, príkazov na úhradu. V prípade zamestnávania jediného zamestnanca je cena za mzdovú agendu stanovená paušálnou sumou 20,- EUR.
Administratívne práce - príprava účtovných podkladov - hodinová sadzba hod 20,00  Vytriedenie, zotriedenie, založenie, kopírovanie....
Poradenské služby k aktuálnej agende hod 30,00  poradenstvo do 10 min. neúčtujeme
Poradenské a konzultačné služby hod 50,00 
Vypracovanie daňového priznania k dani z príjmov PO ks 150,00  Cena sa pohybuje od 150,- EUR vyššie, výsledná suma závisí od obtiažnosti a problematiky
Vypracovanie účtovnej závierky v podvojnom účtovníctve hod 30,00  V prípade jednoduchšej agendy klient uhradí iba účtovné položky zaúčtované vrámci účtovnej závierky + konzultácie k účtovnej závierke v sume 20 EUR/hod.
Vypracovanie daňového priznania k dani z príjmov FO typ A ks od 20,00
Vypracovanie daňového priznania k dani z príjmov FO typ B - daňová evidencia ks 50,00  Klient platí aj účtovné položky, ktoré boli zaúčtované
Vypracovanie daňového priznania k dani z príjmov FO typ B - SZČO - paušálne výdavky ks 60,00  Klient platí aj účtovné položky, ktoré boli zaúčtované
Vypracovanie daňového priznania k dani z príjmov FO typ B - viaceré druhy príjmov ks 80,00  Príjem podľa viacerých paragrafov
Vypracovanie daňového priznania k dani z motorových vozidiel ks 10,00  Cena je stanovená za každé motorové vozidlo vrátanie príkazu na úhradu dane a predpisu preddavkov na daň
Ročné zúčtovanie preddavkov na daň zo závislej činnosti ks 5,00  Ročné zúčtovanie zamestnanca, ktorý má len jediného zamestnávateľa vrátane potvrdenia pre 2% podielu z uhradenej dane
Ročné zúčtovanie preddavkov na daň zo závislej činnosti ks od 7,00 Ročné zúčtovanie zamestnanca, ktorý má viac ako jedného zamestnávateľa a vrátane potvrdenia o úhrade dane + vyhlásenia k poukázaniu podielu zaplatenej dane
Vypracovanie cestovného príkazu: 0,50 EUR (riadok) ks 3,00 
Vypracovanie cestovného príkazu: 0,50 EUR (riadok) položka položka 0,50 
Vypracovanie štatistických výkazov hod 20,00 
Vypracovanie a odoslanie daňového priznania k DPH ks 0,00 
Vypracovanie a odoslanie daňového priznania k DPH (negatívny + 30 účtovných položiek) ks 40,00 
Vypracovanie a odoslanie daňového priznania k DPH (negatívny bez účtovných položiek) ks 20,00 
Vypracovanie a odoslanie opravného alebo dodatočného daňového priznania k DPH, KV, SV hod 50,00  Klient platí aj dodatočne zaúčtované účtovné položky
Vypracovanie a odoslanie kontrolného výkazu k DPH ks 0,00  Neúčtujeme
Vypracovanie a odoslanie súhrnného výkazu k DPH ks 0,00  Neúčtujeme
Vypracovanie a odoslanie súhrnného výkazu k DPH (§7a zákona o DPH) ks 15,00 
Vypracovanie a odoslanie prehľadu k dani zo závislej činnosti ks 0,00  Neúčtujeme, v prípade opravného prehľadu kvôli dodatočným informáciám zo strany klienta účtujeme min. 10 EUR
Vypracovanie a odoslanie hlásenia k dani zo závislej činnosti ks 20,00  V prípade opravného hlásenia kvôli dodatočným informáciám zo strany klienta účtujeme min. 20,- EUR
Vypracovanie a odoslanie výkazov do Sociálnej poisťovne ks 0,00  V prípade opravných, aditívnych výkazov kvôli dodatočným informáciám zo strany klienta účtujeme min. 10 EUR
Prihláška zamestnávateľa do Sociálnej poisťovne ks od 30,00 cena závisí od náročnosti úkonu
Prihláška zamestnávateľa do zdravotnej poisťovne ks od 30,00 cena závisí od náročnosti úkonu
Vypracovanie a odoslanie registračných listov do SP (zamesnanec, zamestnávateľ, oznámenia    o zmene) ks 10,00 
Vypracovanie a odoslanie hromadných hlásení do zdravotných poisťovní (zamestnanec, zamestnávateľ, oznámenia o zmene) ks 0,00  V prípade opravných, aditívnych výkazov kvôli dodatočným informáciám zo strany klienta účtujeme min. 10 EUR
Vypracovanie výstupných dokumentov zamestnancov pri ukončení pracovného pomeru ks 10,00 
Vystavenie faktúry ks 2,00  V prípade zložitých faktúr, zasielania faktúr klientov ich odberateľom e-mailom, prípadne skenovania podkladov k faktúram je cena stanovená individuálne

Cena za služby je uvedená bez DPH. Cena za služby, ktoré nie sú uvedené v cenníku, sa stanovuje dohodou.