Spoločnosť SINERSA s.r.o. rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

Blog

Do 15.2.2016 môže zamestnanec požiadať svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania dane

Každý zamestnanec s príjmami zo závislej činnosti (§5 ZDP), ktorého príjem za rok 2015 presiahol výšku 1901,67 EUR, si musí vysporiadať svoju daňovú povinnosť a to podaním daňového priznania k dani z príjmov FO alebo požiadaním zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania dane.

Ak sa zamestnanec rozhodne, že požiada svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania dane, musí tak urobiť do 15.2.2016.

Do tohto termínu je povinný k žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania predložiť všetky dokumenty, ktoré sú potrebné pre správne vyčíslenie jeho daňovej povinnosti.

Zamestnanec predkladá:

  • Potvrdenie o príjmoch FO zo závislej činnosti, o preddavkoch na daň, o daňovom bonuse na vyživované deti od všetkých zamestnávateľov za rok 2015 (ak bol zamestnaný u viacerých zamestnávateľov v priebehu roka)
  • Podklady preukazujúce nárok na uplatnenie daňového bonusu na vyživované deti (rodné listy detí, potvrdenie o návšteve školy)
  • Doklad o ročnom úhrne vyplateného dôchodku alebo posledné rozhodnutie o priznaní dôchodku, ak bol zamestnanec na začiatku zdaňovacieho obdobia poberateľom starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku a výška dôchodku nepresahuje sumu 3803,33 EUR
  • Potvrdenie o príjme manžela (manželky), ak si uplatňuje nezdaniteľnú čiastku na manžela (manželku)
  • Potvrdenie o výške uhradeného dobrovoľného príspevku na starobné dôchodkové sporenie (II.pilier a III.pilier)
  • Potvrdenie o uhradenom povinnom poistnom a príspevkoch

Požiadať o vykonanie ročného zúčtovania dane môže svojho zamestnávateľa len ten zamestnanec, ktorý mal príjmy len zo závislej činnosti §5 a príjmy, z ktorých sa daň vyberá zrážkou.

Zamestnanec môže požiadať o vykonanie ročného zúčtovania svojho posledného zamestnávateľa, u ktorého si uplatňoval nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka a daňový bonus. Zamestnávateľ zohľadní v ročnom zúčtovaní dane príjem od všetkých zamestnávateľov na základe predložených potvrdení.

Ak si zamestnanec neuplatňoval u žiadneho zo svojich zamestnávateľov nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka a daňový bonus, o vykonanie ročného zúčtovania dane môže požiadať ktoréhokoľvek zamestnávateľa. Ten dodatočne uplatní nezdaniteľnú časť základu dane a daňový bonus, ak mal na toto uplatnenie zamestnanec nárok.

Zoznam článkov

1 2 >