Spoločnosť SINERSA s.r.o. rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

Blog

Úľava na odvodoch pri dohode o brigádnickej práci študentov

Študent má možnosť úľavy na odvodoch pri dohode o brigádnickej práci študentov. Študent nie je dôchodkovo poistený (neplatí poistné), ak jeho mesačný príjem alebo priemerný mesačný príjem z tejto dohody nepresiahol 200 eur. Úľava na odvodoch však nie je automatická a študent musí uplatňovanie výnimky písomne oznámiť zamestnávateľovi. O výnimku žiada u zamestnávateľa na tlačive Oznámenie a čestné vyhlásenie k dohode o brigádnickej práci študentov. Študent informuje zamestnávateľa písomne aj v prípade, že výnimku si ďalej uplatňovať nechce. Ak má viacero dohôd o brigádnickej práci študentov, v jednom kalendárnom mesiaci si môže uplatniť výnimku iba na jednu dohodu o brigádnickej práci študentov.

V prípade ďalších dohôd alebo aj v prípade určenej dohody, pri ktorej jeho mesačný príjem alebo priemerný mesačný príjem presiahol 200 eur, sa študent stáva zamestnancom, ktorý je dôchodkovo poistený. Zamestnávateľ je preto z jeho príjmu povinný odvádzať poistné na dôchodkové poistenie. Zamestnávateľ okrem toho platí za seba poistné na dôchodkové poistenie, poistné do rezervného fondu solidarity, úrazové a garančné poistenie. Sám študent žiadne priame povinnosti voči Sociálnej poisťovni nemá, plní ich zamestnávateľ. Prípadné nezrovnalosti pri dodržiavaní týchto zákonných podmienok Sociálna poisťovňa odhalí pri kontrolách u zamestnávateľa.

Zoznam článkov

1 2 >