Spoločnosť SINERSA s.r.o. rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

Blog

Novela Zákona 222/2004 Z.z o dani z pridanej hodnoty k 1.1.2016

Základný princíp v uplatňovaní osobitnej úpravy je vo vzniku daňovej povinnosti z dodania tovarov a služieb až prijatím platby za toto dodanie od svojho odberateľa.

Zároveň však platiteľovi vzniká nárok na odpočítanie dane z prijatých tovarov a služieb najskôr v tom zdaňovacom období, v ktorom uhradil za plnenie svojmu dodávateľovi.

Daňová povinnosť a odpočítanie dane sa uplatní vo výške zrealizovanej platby za plnenie.

Kto sa môže rozhodnúť pre uplatňovanie osobitnej úpravy

Podľa § 68d ods. 1 Zákona o DPH sa platiteľ môže rozhodnúť pre osobitnú úpravu ak splní nasledovné podmienky:

  • Za predchádzajúci kalendárny rok nedosiahol obrat 100 000 EUR a predpokladá, že v nasledujúcom roku nedosiahne obrat 100 000 EUR
  • Nebol na neho vyhlásený konkurz alebo nevstúpil do likvidácie

Čo musí urobiť platiteľ, ak sa rozhodne pre osobitnú úpravu

  • Dátum začatia uplatňovania osobitnej úpravy písomne oznámiť daňovému úradu najneskôr do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom začal uplatňovať osobitnú úpravu
  • Uplatňovať osobitnú úpravu od prvého dňa zdaňovacieho obdobia
  • Uvádzať na ním vystavených faktúrach zreteľnú a čitateľnú slovnú informáciu „daň sa uplatňuje na základe prijatia platby“. Ak platiteľ takúto slovnú informáciu na faktúre neuvedie, daňová povinnosť mu vznikne dňom dodania tovaru alebo služby

Platiteľ, ktorý sa rozhodol pre osobitnú úpravu, ovplyvňuje zásadne uplatnenie práva na odpočítanie dane u svojho odberateľa. 

Odberateľovi vzniká právo na odpočítanie dane z prijatých tovarov a služieb v rovnaký deň ako vzniká daňová povinnosť dodávateľovi, tzn. dňom keď dodávateľovi zaplatí za tovar alebo službu.

Zoznam článkov

1 2 >