Spoločnosť SINERSA s.r.o. rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

Blog

Použitie súkromnej platobnej karty zamestnanca na nákup tovarov a služieb pre spoločnosť

Otázka použitia súkromnej karty zamestnanca, spoločníka alebo konateľa spoločnosti pri nákupe tovarov a služieb pre spoločnosť je často diskutovaná téma.

V bežných situáciách by spoločnosť mala poskytnúť zamestnancovi dostatok finančných prostriedkov v hotovosti alebo prostredníctvom firemnej platobnej karty.

V ojedinelých prípadoch, kedy zamestnanec nemá dostatok financií na kúpu tovarov alebo služieb a na ich nákup použije súkromnú platobnú kartu, mu môže spoločnosť tieto nákupy preplatiť. Musí byť ale preukázateľné, že tovary alebo služby v skutočnosti kupuje spoločnosť.

Pokiaľ spoločnosť dostatočne preukáže, že vo výnimočnom prípade uhradil zamestnanec kúpu tovarov alebo služieb zo svojho súkromného účtu, pričom budú splnené podmienky uvedené v § 49-51 Zákona o DPH, má nárok na odpočítanie DPH.

Aby však spoločnosť mohla odpočítať DPH, musí byť zrejmé, že tovar alebo službu kúpila spoločnosť a nie súkromná osoba a vzhľadom na charakter tovarov a služieb musí byť preukázaná bezprostredná súvislosť nákupov (prijatých plnení) s podnikateľskou činnosťou spoločnosti (plnenia na výstupe).

Rovnako musí byť aj zrejmý interný postup spoločnosti (vnútropodniková smernica) v prípadoch, ak nákupom spoločnosť poverí inú osobu (zamestnanec, konateľ, spoločník), ktorá platbu uhradí zo svojho súkromného účtu. Zároveň predmetný doklad nesmie byť predmetom vyúčtovania cestovných náhrad.

Zoznam článkov

1 2 >