Spoločnosť SINERSA s.r.o. rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

Blog

Ktoré výdavky ovplyvnia základ dane až po zaplatení?

Novela Zákona o dani z príjmov (595/2003 Z.z.) účinná od 1.1.2015 rozšírila okruh výdavkov, ktoré ovplyvnia základ dane (znížia zisk, alebo zvýšia stratu) až po zaplatení. Medzi tie najčastejšie patria napr.:

  • Nájomné za prenájom hmotného a nehmotného majetku (napr. nájomné za priestory alebo automobily) uhrádzané fyzickej aj právnickej osobe. Nájomné uhradené fyzickej osobe najviac do výšky za príslušné zdaňovacie obdobie (napr. 1.1.2015 uhradené nájomné fyzickej osobe na 18 mesiacov dopredu sa uzná za daňový výdavok najviac vo výške 12 mesiacov prislúchajúcich na rok 2015)
  • Výdavky na rôzne marketingové a iné štúdie a na prieskum trhu
  • Výdavky na provízie za sprostredkovanie, pričom pri sprostredkovaní na základe mandátnych alebo podobných zmlúv sa stanovuje limit 20% z hodnoty sprostredkovaného obchodu. Tento limit sa nevzťahuje napr. na banky, poisťovne a zaisťovne.
  • Výdavky na poradenské a právne služby (výdavky zaradené v štatistickej klasifikácii produktov 69.1 a 69.2): 69.

1 právne služby (napr. právne poradenstvo a zastupovanie v oblasti trestného práva, obchodného, komerčného, pracovného a občianskeho práva, notárske služby….) 69.

2. služby účtovnícke, vedenie účtovných kníh, audítorské služby, daňové poradenstvo (finančný audit, kontrola účtov, zostavovanie účtovnej závierky, mzdové účtovníctvo….)

Zoznam článkov

1 2 >