Spoločnosť SINERSA s.r.o. rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

Blog

Výdavky pri príjme z predaja nehnuteľnosti podľa § 8 ods. 2 Zákona o dani z príjmov

Podľa § 8 ods. 2 zákona o dani z príjmov sa do základu dane zahŕňa zdaniteľný príjem znížený o výdavky preukázateľne vynaložené na jeho dosiahnutie.

Výdavky, ktoré je možné uplatniť pri príjmoch z  predaja nehnuteľnosti sú vymedzené v § 8 ods. 5 zákona o dani z príjmov. Predmetné výdavky sa uplatňujú v závislosti od spôsobu nadobudnutia nehnuteľnosti a v závislosti od účelu, na aký bola nehnuteľnosť používaná.

Podľa § 8 ods. 5 písm. f) sa za daňový výdavok pri príjmoch z predaja nehnuteľnosti, ktorú daňovník nadobudol vlastnou výstavbou,  považujú výdavky preukázateľne vynaložené  na obstaranie majetku alebo jeho výrobu vo vlastnej réžií.

Ako daňové výdavky pri príjmoch z predaja nehnuteľnosti podľa § 8 ods. 1 písm. b) zákona o dani z príjmov je možné uplatniť aj výdavky, ktoré daňovník vynaložil  na technické zhodnotenie, opravu a údržbu nehnuteľnosti, ako aj výdavky, ktoré daňovník vynaložil v súvislosti s predajom nehnuteľnosti (napr. poplatok za znalecký posudok, výdavky vynaložené na vypracovanie kúpnej zmluvy, správne poplatky súvisiace s predajom, poplatok realitnej kancelárii za sprostredkovanie predaja nehnuteľnosti), s výnimkou osobných výdavkov daňovníka.

Ak daňovník obstaral  predávanú nehnuteľnosť prostredníctvom úveru, za daňové výdavky pri príjmoch z predaja nehnuteľnosti, je možné považovať len úroky z hypotekárneho úveru  alebo stavebného úveru súvisiace s obstaraním tejto nehnuteľnosti alebo úroky z účelového úveru na bývanie, ktorý má v zmluvných podmienkach uvedené obstaranie tejto nehnuteľnosti. Úroky z iného typu úverov nie je možné považovať za daňový výdavok pri predaji nehnuteľnosti.

Všetky výdavky musí daňovník preukázať hodnovernými dokladmi, z ktorých musí byť zrejmá tak vynaložená suma, ako aj účel, na ktorý boli výdavky vynaložené.

Daňovník vyčísli čiastkový základ dane podľa § 8 ako rozdiel medzi príjmom z predaja nehnuteľnosti a daňovými výdavkami. Za daňové výdavky však nemôže daňovník považovať splátky hypotekárneho úveru.

Ak daňovník, ktorý predáva nehnuteľnosť, počas jeho vlastníctva vykonal rekonštrukciu nehnuteľnosti, pričom preukázateľne  vynaložil výdavky na túto rekonštrukciu (t. j. vie tieto výdavky preukázať hodnoverným dokladom ), je možné takto vynaložené výdavky považovať za daňové výdavky pri príjmoch z predaja nehnuteľnosti a to v súlade s ustanovením § 8 ods. 5 písm. d) zákona ( ide o výdavky preukázateľne vynaložené na technické zhodnotenie, opravu a údržbu nehnuteľnosti).Tieto výdavky  je možné uplatniť podľa citovaného ustanovenia zákona bez ohľadu na skutočnosť, akým spôsobom daňovník obstaral finančné prostriedky na úhradu týchto výdavkov( aj keď si na úhradu týchto výdavkov zobral pôžičku, ktorú spláca aj po predaji nehnuteľnosti).

Ako daňové výdavky pri príjmoch z predaja nehnuteľnosti podľa § 8 ods. 1 písm. b) zákona o dani z príjmov je možné uplatniť aj výdavky, ktoré daňovník do momentu predaja preukázateľne vynaložil  aj na opravu a údržbu nehnuteľnosti.

Za predpokladu, že daňovník tieto výdavky vyložil až po predaji nehnuteľnosti, tieto výdavky nie je možné považovať za daňový výdavok súvisiaci s dosiahnutým príjmom z predaja nehnuteľnosti.

Zoznam článkov

1 2 >