Spoločnosť SINERSA s.r.o. rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

Blog

Zdaňovanie príjmu z prenájmu pri podielovom spoluvlastníctve nehnuteľnosti

Podľa § 6 ods. 3 Zákona o dani z príjmov príjmami z prenájmu, ak nejde o príjmy uvedené v ods. 1 a v §5, sú príjmy z prenájmu nehnuteľností vrátane príjmov z prenájmu hnuteľných vecí, ktoré sa prenajímajú ako príslušenstvo nehnuteľnosti.

Poznáme niekoľko typov vlastníctva nehnuteľnosti:

• Výlučné vlastníctvo nehnuteľnosti /nehnuteľnosť je vo výlučnom vlastníctve daňovníka/
• Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov
• Podielové spoluvlastníctvo

Pri podielovom spoluvlastníctve vlastnia nehnuteľnosť viacerí spoluvlastníci.

Príjmy a výdavky vynaložené na ich dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie z dôvodu spoluvlastníctva alebo zo spoločných práv k nehnuteľnosti, zahrnú do základu dane jednotliví daňovníci podľa ich spoluvlastníckych podielov.

Spoluvlastníci sa nemôžu na účely zdanenia príjmov z prenájmu nehnuteľnosti dohodnúť na inom pomere ako je ich podiel na nehnuteľnosti.
Napr. súrodenci zdedili nehnuteľnosť, ktorú prenajímajú. Príjmy z prenájmu nehnuteľnosti si musia zahrnúť do svojich daňových priznaní podľa podielu v akom nehnuteľnosť vlastnia, nie napr. podľa podielu na starostlivosti o danú nehnuteľnosť (jeden súrodenec sa stará o nehnuteľnosť, druhý sa nestará, aj napriek tejto skutočnosti do svojich daňových priznaní zahŕňajú príjmy a výdavky podľa podielu uvedeného v liste vlastníctva k danej nehnuteľnosti).

Ak by sa spoluvlastníci dohodli na zmene výšky ich spoluvlastníckych podielov, dochádza k prevodu spoluvlastníckych podielov. Účinok tejto dohody nastáva až vkladom do katastra nehnuteľnosti.

Zoznam článkov

1 2 >